Reflexní terapie a poradenství v Plzni

/images/reflexni_zony.jpg

Hmatovým působením na konkrétní místa na noze lze blahodárně ovlivňovat s nimi reflexně související oblasti těla. Na této praxí potvrzené vazbě je postavena metoda se vžitým názvem reflexní terapie.

Touto v principu jednoduchou, v praxi však komplexní a univerzální metodou lze bezpečným způsobem sledovat, zlepšovat i udržovat zdraví — své vlastní i druhých.

V případě zájmu můžete využít mých služeb.

Zatím platí zaváděcí cena 300,- Kč za jedno sezení, které trvá hodinu a půl.

Poznámka: Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb dle zákona 372/2011 Sb. Více k tomu zde.