Co je reflexní terapie a reflexní poradenství?

Hlavní orgánové reflexní zóny na chodidle

Nohy jsou nejen oporou a základnou celému tělu, ale zrcadlí jeho zdravotní stav. Zatížené, případně nemocí oslabené orgány těla se na noze projevují tím, že jsou jim odpovídající oblasti, tzv. reflexní zóny, citlivé či bolestivé při stlačení, nebo mají anomální, pozměněnou strukturu tkáně.

Ošetření zón podpůrnými či klidnícími hmaty, specifická "masáž" těchto konkrétních míst na chodidlech má blahodárný zpětný účinek na jim odpovídající tělesné orgány a následně celkový tělesný stav.

K čemu je to dobré?

Jelikož stav nohou skutečně vypovídá o zdraví celého člověka, je prvním využitím reflexní terapie diagnostika celkového zdravotního stavu a aktuálních či potenciálních problémů. Právě díky tomu, že se v zónách na noze zrcadlí stav zatížených a oslabených orgánů, lze také získat informaci o potenciálním problému dříve, než k němu dojde, a včas učinit preventivní kroky.

Jak napovídá sám název, je dalším využitím samotná terapie. Hmatovým ošetřením zatížených zón na chodidle dochází k působení na s ním reflexně svázaný orgán, či orgány. Například uvolněním stažené tkáně na noze dochází k uvolnění na odpovídajícím místě v těle. Podobně hmatovou stimulací reflexní zóny dochází ke stimulaci odpovídajícího orgánu.

Protože je reflexní terapie založena na něčem tak prostém a univerzálně dostupném — na účinku lidského doteku, — je zvláště vhodná pro laickou samopomoc. Je jednou z nejdostupnějších metod tzv. "alternativní medicíny", přitom zároveň velmi bezpečnou a účinnou zároveň.

Nutné legislativní okénko

Nabízím službu reflexní poradenství a nikoli reflexní terapie. Proč?

Reflexní terapii ani reflexní masáž nelze jako služby oficiálně poskytovat, protože terminologicky pojmy "terapie" a "masáž" evokují odkaz k akreditovaným zdravotnickým profesím, které jsou regulovány zákonem o zdravotních službách 372/2011 Sb. a nelze je provozovat jako samostatnou živnost.

Reflexní terapie není akreditovanou zdravotnickou profesí, ani terminologicky, ani formálně, ani obsahově. Je naopak plnohodnotnou metodou přírodního léčitelství, a jako taková sama není, podle zákona 455/1991 Sb., ani živností.

Vžitý název této metody — "reflexní terapie" — je bohužel z legislativního hlediska nešťastný a nelze jej použít jako název či definici nabízené služby.

Proto reflexní poradenství.

Reflexní poradenství vystihuje nabízenou službu — jde o poradenskou činnost, postavenou nad metodou přírodního léčitelství — a je terminologicky v pořádku.

Kde se dozvím více?

O reflexní terapii u nás vyšlo množství knih. Zájemcům o bližší seznámení proto doporučuji několik titulů, které se mi staly důležitou pomůckou. Jejich autory jsou nestoři a průkopníci této metody — Jiří Janča, manželé Patakyovi a Hanne Marquardtová.

  • Jiří Janča, Reflexní terapie. Eminent, 2008.

  • Jůlius Pataky, Učebnice reflexní terapie. Dobra & Fontána, 1998.

  • Július Pataky, Beáta Patakyová, Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch. Eminent, 2002.

  • Hanne Marquardtová, Praktická učebnice terapie reflexních zón na noze. Poznání, 2016.

  • Hanne Marquardtová, Reflexní zónová terapie na noze. Fontána, 2014.